AVNET

אבנת אבטחת מידע, מראשוני החברות בישראל שממוקדות בתחומי הסייבר ואבטחת המידע על נגזרותיה השונות. החברה פועלת בישראל וברחבי העולם ומשרתת למעלה מ-300 לקוחות מתחומי הביטחון, הפיננסים, התעשייה, התקשורת ועוד.

מטרתה העיקרית של אבנת, באמצעות צוותיה המקצועיים, בעלי סיווגים בטחונים מהגבוהים ביותר, היא לאפשר לארגונים השונים לנהל את פעילותם ועסקיהם ביעילות, ברציפות, תוך הגנה וביטחון מלא על נכסיהם.

בנוסף, החברה מעורבת בשלבי הפיתוח והבדיקות של מוצרים ופתרונות טכנולוגיים שונים, כך שיעמדו בכל התקנים והסטנדרטים האבטחתיים הגבוהים ביותר.

באבנת פועלת כבר 15 שנים מחלקה שכל יעודה הוא התמודדות עם אירועי סייבר. במחלקה צוות מקצועי של עשרות האקרים ומומחי סייבר המבצעים פעולות תקיפה והגנה רבות, להבטחת פעילותו הרצופה והבטוחה של הארגון.

צוות התקיפה והסייבר באבנת מדורג בקביעות במקומות הראשונים בהיכלי התהילה של גופי ענק דוגמת GoogleFacebook, Twitter, Amazon, Dropbox, PayPal, EBay ICQ, Yahoo, Checkpoint,  ועוד רבים אחרים.

כתובת אתר הבית: www.avnet.co.il