Comda

קומדע הינה חברה מובילה בישראל במתן פתרונות אבטחת מידע לארגונים. חברת קומדע הוקמה בשנת 1985 והייתה הראשונה שסיפקה פתרונות תוכנה מבוססי TCP / IP למחשבים אישיים ולמחשבים אחרים. קומדע מובילה בישראל את תחום אמצעי הזיהוי הביומטריים, בקרות הגישה, והתעודות האלקטרוניות כאמצעי זיהוי וחתימה.