Incentives Solutions

אינסנטיבס סולושינס (Incentives Solutions) מובילה בייעוץ, פיתוח, מכירה ויישום של מערכות המסייעות לתכנן ולנהל תמריצים לאנשי מכירות, שירות, לוגיסטיקה וערוצי הפצה על מנת להניע אותם להשגת יעדי החברה. מערכות מבית Incentives Solutions פועלות בהצלחה מזה מספר שנים באירגונים מובילים בתחומי הטלקום, שירותים פיננסיים, ביטוח, מזון ומשקאות, תרופות, תעופה ותיירות, מדיה ופרסום.