גישור וקונפליקטים

טל סופר מגשרת מוסמכת ובמסגרת עבודתה מסייעת בגישור קונפליקטים בין בעלי תפקידים בתוך הארגון ומחוצה לו.

כאשר מתגלעים קונפליקטים המונעים מהארגון להתקדם בפרוייקט, עולה הצורך בגורם שלישי ניטרלי, אשר יגשר ויקטין את הקונפליקט, באופן שיאפשר לארגון להמשיך בעיסוקיו.

קונפליקטים מהסוג הזה, בין שהם בתוך הארגון או בין ארגונים, ניתנים לגישור מקצועי, תוך ריכוך עמדות והגעה להחלטה הנכונה ביותר עבור הארגון.

מספר מפגשים בין בעלי המחלוקת יעזרו לעושים במלאכה לעלות חזרה על הפסים ולהמשיך בפעילות מקצועית באופן 'חלק' יותר, תוך קבלת כלים להתמודדות במחלוקות עתידיות.