ניסוח מסרים ותוכן

"החיים והמוות ביד הלשון". כן, זה נשמע דרמטי ובצדק.
בעידן הנוכחי התוכן הוא המלך ולפיכך אין לזלזל בחשיבות הנודעת לאופן בו מנוסחים המסרים, הן בתוך הארגון והן מחוצה לו.
המסר היוצא מתוך הארגון החוצה, הוא חלק מכרטיס הביקור שלו.

נספק לך ליווי קבוע של מערך התוכן, משלב הגיבוש הרעיוני ועד השלמתו של המוצר, גיבוש אסטרטגיה וייעוץ תוכני, כתיבה ועריכה של טקסטים מקצועיים והקפדה על מסרים אחידים בכל סוג של פעילות ובכלל זה ברובד הפרסומי והתדמיתי.

ייעוץ לתכנים מומלצים לכנסים, ימי עיון, אירועים,  איתור מרצים ומומחים, הרכבת פאנלים וקבוצות דיון.

ניתן לקבל סיוע בקישור לחברות מאגרי מידע על מנת להרכיב רשימות מוזמנים בהתאמה לאירוע.