מדיה ו/או רשתות חברתיות

אין נכון ולא נכון. יש נכון או לא נכון לחברה עצמה.

היום, בעידן של עיתונות שונה מזו שהיתה לנו לפני מספר שנים, כבר לא מודדים הצלחה רק ע"י מספר החשיפות שמתקבלות בעיתונות.
החוכמה היא להתאים את החשיפה התקשורתית בהתבסס על מגוון של פעילויות שיווקיות שתואמות את הצרכים.

נשאף להציג את החברה בפני אמצעי התקשורת הנכונים תוך שאנו מקפידים לבחור את הנישה הנכונה בעיתונות מודפסת, עיתונות אינטרנט כלכלית, חדשותית ומקצועית. במקביל לעבודה אל מול המדיה תינתן תשומת לב לרשתות החברתיות, בהתאמה מדוייקת לצרכיה ולאופייה של החברה.