קשרי משקיעים ובתי השקעות

הצגת החברה בפני בתי השקעות ואנליסטים, בהתבסס על תחום פעילותה של החברה.